Service dygnet runt

Godik ApS

Telefon: +45 70 20 18 16

Försäljningsavdelning: salg@godik.dk

Redovisningsavdelning: bogholderi@godik.dk

Fakturor ska skickas till faktura@godik.dk

Logistikavdelning: logistik@godik.dk


Bankuppgifter: Sydbank, kontonummer: 7117-0002005754.

CVR nr. 16 72 55 79